Mi side - Meldinger - administrasjon

Versjonen frå 5. desember 2007 kl. 13:42 av Stud4577 (Diskusjon) (New page: Administratorer kan markere meldinger som lest direkte i Mi side eller på hjemmesiden til emner. Studenter må inn i selve meldingen for å markere den som lest. Dette er for å sikre at ...)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)

Administratorer kan markere meldinger som lest direkte i Mi side eller på hjemmesiden til emner. Studenter må inn i selve meldingen for å markere den som lest. Dette er for å sikre at studenter får med seg viktig informasjon som gis av fakultetet, instituttet og emnet.

Klikk enten på Legg inn en ny melding i meldingsruten i emne- eller grupperbildet eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg Legg inn en melding. Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises. Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen. Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du aldri (vises hele tiden). For å legge ut meldingen velg Forhåndsvisning og i neste vindu Godkjenn. Meldingene vises både på hjemmesiden til emnet/gruppa og på Mi side. I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle sida.

Merk: Husk å sette arkiveringsdato på meldingen!

Man kan også skrive en melding i html. (Begynn og avslutt med

.....

) Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg Teksten er formatert som HTML

Dersom meldingsinnholdet finnes i en tekstfil (.txt) er det mulig å laste opp filens innhold i Innholdsfeltet. For å gjøre dette klikk på Browse for å finne filen på din egen maskin. (OBS! Gjelder kun txt-filer, ikke word-, powerpoint-, excelfiler etc.)


Meldinger til flere emner og grupper samtidig:

Klikk enten på ”Legg inn en ny melding til flere emner og grupper samtidig” i meldingsruten i emne- eller grupperbildet eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg ”Legg inn en ny melding til flere emner og grupper samtidig”. Velg emner og/eller grupper meldingen skal vises på. Velg "Legg inn melding". Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises. Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen. Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du aldri (vises hele tiden). For å legge ut meldingen velg Forhåndsvisning og i neste vindu Godkjenn. Meldingene vises både på hjemmesiden til emnene og/eller gruppene du har valgt og på Mi side. I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle sida.

Merk: Husk å sette arkiveringsdato på meldingen!

Man kan også skrive en melding i html. (Begynn og avslutt med

.....

) Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten: Velg Teksten er formatert som HTML.

Dersom meldingsinnholdet finnes i en tekstfil (.txt) er det mulig å laste opp filens innhold i Innholdsfeltet. For å gjøre dette klikk på Browse for å finne filen på din egen maskin. (OBS! Gjelder kun txt-filer, ikke word-, powerpoint-, excelfiler etc.)


Redigere/gjenåpne meldinger

Du kan redigere meldinger ved å velge Behandle meldinger under Meldingsadministrasjon på Admin-siden for emnet. Du får da opp en liste over alle meldinger. Velg Rediger på den aktuelle meldingen og følg prosedyren som beskrevet ovenfor. I tillegg må du fylle ut feltet Revisjonslogg! (Dette feltet er laget for at andre administratorer kan lese hvilke endringer som er foretatt). I bildet Behandle meldinger kan du velge mellom meldinger som er [Publisert | Ikke godkjent | Godkjent | Arkivert | Alle] Hvis du velger arkiverte meldinger vises oversikt over tidligere meldinger. Arkiverte meldinger kan gjenåpnes ved å velge Rediger på den aktuelle meldingen og sette en ny sluttdato, slik som beskrevet ovenfor.