Mi side - Meldinger - administrasjon

Versjonen frå 19. desember 2007 kl. 15:54 av Stud4577 (Diskusjon)

Administratorer kan markere meldinger som lest direkte i Mi side eller på hjemmesiden til emner. Studenter må inn i selve meldingen for å markere den som lest. Dette er for å sikre at studenter får med seg viktig informasjon som gis av fakultetet, instituttet og emnet.

Kolonnen ”Lest av” [”Read by”] viser hvor mange som har lest en melding. Merk: Tallet i kolonnen ”Lest av” blir nullstilt dersom man velger å publisere meldingen på nytt. Meldinger som er satt til å være permanente [shown permanently] blir ikke fjernet, d.v.s. den som har skrevet meldingen har bevisst valgt at meldingen ikke skal arkiveres.

Klikk enten på Legg inn en ny melding i meldingsruten i emne- eller grupperbildet eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg Legg inn en melding. Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises. Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen. Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du aldri (vises hele tiden). For å legge ut meldingen velg Forhåndsvisning og i neste vindu Godkjenn. Meldingene vises både på hjemmesiden til emnet/gruppa og på Mi side. I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle sida.

Merk: Husk å sette arkiveringsdato på meldingen!

Man kan også skrive en melding i html. (Begynn og avslutt med

.....

) Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten. Velg Teksten er formatert som HTML

Dersom meldingsinnholdet finnes i en tekstfil (.txt) er det mulig å laste opp filens innhold i Innholdsfeltet. For å gjøre dette klikk på Browse for å finne filen på din egen maskin. (OBS! Gjelder kun txt-filer, ikke word-, powerpoint-, excelfiler etc.)

Meldinger til flere emner og grupper samtidig:

Klikk enten på ”Legg inn en ny melding til flere emner og grupper samtidig” i meldingsruten i emne- eller grupperbildet eller gå via Admin-siden for emnet/gruppen og velg ”Legg inn en ny melding til flere emner og grupper samtidig”. Velg emner og/eller grupper meldingen skal vises på. Velg "Legg inn melding". Etter at Tittel og Innholdsfeltet er fylt ut må du angi hvor lenge meldingen skal vises. Meldingen vil bli automatisk arkivert etter denne datoen. Dersom du ønsker at meldingen alltid skal vises, merker du aldri (vises hele tiden). For å legge ut meldingen velg Forhåndsvisning og i neste vindu Godkjenn. Meldingene vises både på hjemmesiden til emnene og/eller gruppene du har valgt og på Mi side. I innholdsfeltet vil internettadresser automatisk bli aktivisert slik at studentene enkelt kan klikke på dem for å komme til den aktuelle sida.

Merk:Husk å sette arkiveringsdato på meldingen!

Man kan også skrive en melding i html. (Begynn og avslutt med

.....

) Nyttig å bruke hvis man ønsker å formatere teksten: Velg Teksten er formatert som HTML.

Dersom meldingsinnholdet finnes i en tekstfil (.txt) er det mulig å laste opp filens innhold i Innholdsfeltet. For å gjøre dette klikk på Browse for å finne filen på din egen maskin. (OBS! Gjelder kun txt-filer, ikke word-, powerpoint-, excelfiler etc.)

En melding som publiseres på flere emner/grupper samtidig kan også redigeres via alle emner/grupper hvor meldingen er publisert. Endringene blir synlig alle stedene der meldingen opprinnelig ble publisert. Stjernetegnet: * vises bak ”[rediger”] i tittel-kolonnen dersom meldingen er publisert på flere emner / grupper. For å se hvilke emner/grupper meldingen er publisert på klikk på ”[rediger]”.

Vedlegg til meldinger

Legge ved en lenke til en fil i fillageret i meldinger:

Man kan legge ved en lenke til en fil i meldinger. Når man legger ved en lenke til en fil som så lagres filen automatisk i fillageret på emnet hvor man publiserer medlingen fra.

Legg til en lenke til en fil i en melding:

  1. Meldingen må først lages og lagres. (man må først klikke på ”Godkjenn”.)
  2. Meldingen vises og man får opp noen valg under selve meldingen.
  3. Velg ”Sett inn lenke til en fil i fillageret” [Add link to a file in the File Storage]
  4. Klikk på "Topp" for å få vist filene i fillageret.
  5. Finn filen du ønsker å legge ved en lenke til og Klikk "Velg" [Choose]

Du kan alternativt legge til en lenke til en fil som du henter rett fra din egen PC. Filen blir lagret i fillageret til emnet/gruppen:

  1. Klikk på ” Legg til en ny: Fil | URL” [ Attach a new: File | URL]
  2. Finn filen du vil ha på PC-en din
  3. Skriv inn Tittel [Title] og evt Beskrivelse [Description]. Filnavnet blir vist i meldingen som en lenke til selve filen. Tittel og Beskrivelsen blir vist i fillageret til emnet/gruppen
  4. Klikk på Lagre (Upload).
  5. I meldingen vil tittelen på filen bli vist som en lenke. Når man klikker på lenken åpner filen seg.

Merk: Filen er synlig/tilgjengelig for alle som klikker på lenken til filen fra meldingen. Dersom man publiserer en melding på flere emner/grupper og legger ved en lenke til en fil så vil alle se filen, men filen blir kun lagret ett sted: i fillageret til emnet/gruppen hvor man oppretter meldingen.

Redigere/gjenåpne meldinger

Du kan redigere meldinger ved å velge Behandle meldinger under Meldingsadministrasjon på Admin-siden for emnet. Du får da opp en liste over alle meldinger. Velg Rediger på den aktuelle meldingen og følg prosedyren som beskrevet ovenfor. I tillegg må du fylle ut feltet Revisjonslogg! (Dette feltet er laget for at andre administratorer kan lese hvilke endringer som er foretatt). I bildet Behandle meldinger kan du velge mellom meldinger som er [Publisert | Ikke godkjent | Godkjent | Arkivert | Alle] Hvis du velger arkiverte meldinger vises oversikt over tidligere meldinger. Arkiverte meldinger kan gjenåpnes ved å velge Rediger på den aktuelle meldingen og sette en ny sluttdato, slik som beskrevet ovenfor.