Skilnad mellom versjonar av «Ny eksternweb»

(Endringer i portaltenking)
(Ekstern informasjon vs Mi side)
Line 4: Line 4:
  
  
 
 
==Ekstern informasjon vs Mi side==
 
 
I en gjennomgang av informasjon som nå er tilgjengelig på eksternweb viste det seg at det er to typer informasjon som kun er relevant for opptatte studenter.
 
 
# Informasjon om registrering og tildeling av konto etc. Beslutning: Denne informasjonen skal ligge tilgjengelig på den eksterne weben. Det betyr at vi på web anser våre opptatte studenter som potensielle studenter fram til de får registrert en egen konto, og dermed kan tilegne seg intern informasjon gjennom mi side.
 
# StudentWeb er informasjon som kun er relevant for studenter som er innrullert ved UiB. Beslutning: Denne informasjonen kan legges over på MiSide.
 
  
  

Versjonen frå 13. september 2007 kl. 14:16

Studieinformasjon på ny eksternweb for UiB

UA har i dag en struktur med fire portaler fordelt på to rekrutteringsportaler (studere og prospective) og to interne portaler (studentportal og students). Majoriteten av innholdet i portalen står i nær tilknytning til hverandre, en del av informasjonen er delvis overlappende med kun minimale forskjeller mellom utgavene av informasjonselementene. Dette gjelder spesielt informasjonen om studieprogrammene. Innføringen av ny eksternweb med et nytt publiseringssystem og en oppdatert informasjonsprofil for studenter gjør at det er naturlig å fase ut nåværende struktur med fire portaler.

Student-globus.jpg

Afshi 13:09, 13 september 2007 (CEST)