Skilnad mellom versjonar av «Ny eksternweb»

(Endringer i portaltenking)
 
(6 mellomliggjande versjonar av 2 brukarar er ikkje viste)
Line 1: Line 1:
 
==Studieinformasjon på ny eksternweb for UiB==
 
==Studieinformasjon på ny eksternweb for UiB==
  
UA har i dag en struktur med fire portaler fordelt på to rekrutteringsportaler ([http://studere.uib.no/ studere] og [http://prospective.uib.no/ prospective]) og to interne portaler ([http://studentportal.uib.no/ studentportal] og [http://students.uib.no/ students]). Majoriteten av innholdet i portalen står i nær tilknytning til hverandre, en del av informasjonen er delvis overlappende med kun minimale forskjeller mellom utgavene av informasjonselementene. Dette gjelder spesielt informasjonen om studieprogrammene. Innføringen av ny eksternweb med et nytt publiseringssystem og en oppdatert informasjonsprofil for studenter gjør at det er naturlig å fase ut nåværende struktur med fire portaler.[[Fil:student-globus.jpg|right]]
+
Med innføringen av ny eksternweb i 2009, ble studentportalene gradvis faset ut. Dette gjaldt fire portaler fordelt på to rekrutteringsportaler (studere.uib.no og prospective.uib.no) og to interne portaler (studentportal.uib.no og students.uib.no).  
  
  
 +
Det meste av innholdet ble flyttet over til eksternweb. Ordningen med å bruke FS som kilde for informasjon om studieprogrammer og emner ble videreført.
  
  
==Ekstern informasjon vs Mi side==
+
Innhold kun for interne studenter, f.eks IKT og Studentweb, er lagt til påloggingsbildet til [https://miside.uib.no/register/?return_url=%2fdotlrn%2f Mi side] / [https://miside.uib.no/register/?return_url=%2fdotlrn%2f%3flocale%3den%255fUS My space]
 
 
I en gjennomgang av informasjon som nå er tilgjengelig på eksternweb viste det seg at det er to typer informasjon som kun er relevant for opptatte studenter.  
 
 
 
# Informasjon om registrering og tildeling av konto etc. Beslutning: Denne informasjonen skal ligge tilgjengelig på den eksterne weben. Det betyr at vi på web anser våre opptatte studenter som potensielle studenter fram til de får registrert en egen konto, og dermed kan tilegne seg intern informasjon gjennom mi side.
 
# StudentWeb er informasjon som kun er relevant for studenter som er innrullert ved UiB. Beslutning: Denne informasjonen kan legges over på MiSide.
 
 
 
 
 
  
 
[[Kategori:Eksternweb]]
 
[[Kategori:Eksternweb]]
 
[[Brukar:Afshi|Afshi]] 13:09, 13 september 2007 (CEST)
 

Siste versjonen frå 24. august 2010 kl. 13:50

Studieinformasjon på ny eksternweb for UiB

Med innføringen av ny eksternweb i 2009, ble studentportalene gradvis faset ut. Dette gjaldt fire portaler fordelt på to rekrutteringsportaler (studere.uib.no og prospective.uib.no) og to interne portaler (studentportal.uib.no og students.uib.no).


Det meste av innholdet ble flyttet over til eksternweb. Ordningen med å bruke FS som kilde for informasjon om studieprogrammer og emner ble videreført.


Innhold kun for interne studenter, f.eks IKT og Studentweb, er lagt til påloggingsbildet til Mi side / My space