Skilnad mellom versjonar av «Ny versjon av Mi side 21.12.2009»

(New page: ---NORSK: 21.desember mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i Mi side. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal så er det fint om du melder fra om dette via le...)
 
s (Éin versjon)
 
(Ingen skilnad)

Siste versjonen frå 26. april 2010 kl. 15:14

---NORSK:

21.desember mellom kl 15:00 og 16:00 lanseres noen forbedringer i Mi side. Dersom du oppdager noe som ikke fungerer som det skal så er det fint om du melder fra om dette via lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger helt nederst på Mi side.

Hva er nytt?

 • Det er blant annet gjort en del forbedringer i forhold til universell utforming (tilgjengelighet).
 • Det er lagt til rette for navigering ved hjelp av hurtigtaster til en del sider. Dette kan du lese mer om under siden "Tilgjengelighet" oppe til venstre i Mi side.
 • Vi har laget snarveier til Min side, Min kalender og Mine filer som er tilgjengelig uansett hvor du er i Mi side (se øverst på Mi side.)
 • Vi har gått tilbake til den gamle layouten for meldinger (den vi hadde før 18.juni 2009.)
 • Ved hver semesterstart blir personer med eksterne kontoer i Mi side deaktivert dersom de ikke har vært logget inn på Mi side i løpet av de siste 12 mnd. Disse eksterne brukerne kan likevel aktivere kontoen sin igjen på egen hånd dersom de får behov for det.
 • Eksterne brukere i Mi side som har glemt passordet sitt skal be Mi side om å generere et nytt passord selv. (Dvs at de skal ikke kontakte noen for å få tildelt et nytt passord).
 • Forskjellen på de to typene eksterne brukere som kan opprettes i Mi side har fått en tydeligere forklaring (Les mer under Gruppeadministrasjon på Admin-siden).
 • Man kan nå legge til begge typene eksterne brukere på grupper i motsetning til tidligere da man kun hadde en type ekstern bruker å legge til.
 • Når man skal tildele studenter ekstra/mindre tid til innleveringer så får man opp en indikasjon på hva den nye innleveringsfristen blir før man lagrer. (Forutsatt at mappen det gjelder har en stengetid.)
 • Det er gjort noen endringer i Innleveringsmodulen for studenter for at de lettere skal kunne ta stilling til om de vil levere inn en helt ny oppgave eller om de ønsker å levere en ny versjon av en tidligere levert oppgave.
 • Dersom det ikke er registrert en ephorusansvarlig på et emne så vil teksten "Ephorus N/A" vises i statuskolonnen i innleveringsmappene. (Gå til Admin-siden for å lese mer om ephorusansvarlig).


Brukerdokumentasjon: I løpet av uke 1 vil brukerdokumentasjonen bli oppdatert slik at den samsvarer med den nye versjonen av Mi side. Merk at det stort sett er mindre endringer i den nye versjonen slik at man fint vil kunne benytte den gamle dokumentasjonen.


---ENGLISH:

A new version of My Space was launched December 21 between 15:00 and 16:00. If you notice something not working properly you can notify us via the link "Do you have any technical questions regarding this page?" at the bottom of My Space.

What is new?

 • We have made some improvements on accessibility.
 • You can navigate to some pages using Access keys. Read more about this on the "Accessibility" page in My Space. (see the top left corner)
 • We have added navigation to My Space, My Calendar and My Files regardless of where you are in My Space. (see the top of My Space).
 • We have gone back to the old layout for News (the one we had before June 18 2009)
 • Each semester My Space will deaktivate external user accounts that have not been used during the last twelve months. The deactivated external users can activate their accounts again if they need it later.
 • External users in My Space that have forgotten their password will now have to request a new password from My Space themselves. (They are not to contact anyone to get a new password).
 • The difference between the two kinds of external guest users in My Space are now explained better. (Read more under Group administration on the Admin-page.)
 • You can now ad both types of external users in the groups. Before you only had one option available.
 • When you need to give students extra/less time to submit assignments you will get an indication of what their new deadline will be before you save.
 • There are made som improvements in Assignment for the students. It will be easier for them to make a choice between submitting a new assignment or to submit a new version of an earlier submitted assignment.
 • If there is no one responsible for Ephorus in a class the statusfield in Assignment will show "Ephorus N/A". (Go to the Admin-page to read more about Ephorus).


User Documentation: During week 1 the user documentation will be updated to match the new version of My Space. Note that there is only minor changes in the new version so you will also be able to use the old documentation until it has been updated.