Ofte stilte spørsmål om FS

Frå SAwiki
Versjonen frå 17. januar 2014 kl. 14:20 av Simkr (diskusjon | bidrag)

Feilmeldinger

Jeg får melding om at konto er låst. Hva gjør jeg?

Når jeg prøver å logge meg på FS, får jeg denne meldingen:

Feil oppstod ved tilkobling til databasen. Melding: 28000 ORA-28000: kontoen er låst

Brukerkontoer i FS stenges automatisk dersom brukeren ikke har logget på FS i løpet av 3 måneder. Ta kontakt med FS-brukerstøtte for å få åpnet konto igjen.

Jeg får feilmelding "Row changed between retrieve and update. No changes made to database.". Hva betyr dette?

Dette betyr at de data du har i bildet ditt er blitt endret i databasen etter at du hentet dem fram. FS nekter deg derfor å lagre de endringene du har gjort, fordi du da vil overskrive en annen endring.

Det er bare en måte å løse dette på: Gå ut igjen i søkemodus/evt. lukk bildet (svar evt. nei på om du ønsker å lagre endringene - det vil ikke fungere likevel). Prøv deretter å gjør endringen på nytt.

Jeg får feilmeldingen "Utilstrekkelige privilegier". Hva betyr dette?

Dette betyr at du ikke har tilstrekkelige privilegier (rettigheter i FS) til å utføre endringene du prøver på. Send søknad om utvidede rettigheter på følgende skjema:

til Gaute Svendsen, Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning, SA

Jeg får feilmeldingen "Objektet fs.??_?????? finnes ikke". Hva betyr dette?

Dette betyr at du ikke har tilstrekkelige privilegier (rettigheter i FS) til å kjøre rapporten. Send søknad om utvidede rettigheter på følgende skjema:

til Gaute Svendsen, Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning, SA

Jeg får feilmeldingen "Brudd på entydig skranke". Hva betyr dette?

Denne feilmeldingen får du når du forsøkere å registrere noe i FS som allerede finnes. Eksempler på dette kan være at en student kan være meldt til samme eksamen i samme semester bare èn gang, eller at et studieprogram bare kan være knyttet til et emne èn gang. Løsningen på dette er oftest å søke fram og kontrollere om den informasjonen du prøver å registrere, allerede eksisterer.

Jeg får feilmeldingen "integritetsskranken (FS. ......) er overtrådt - hovednøkkel ikke funnet". Hva betyr dette?

Dette betyr at du benytter en kodeverdi i et av feltene som ikke finnes. Eksempler på dette kan være feil kombinasjon av institusjonsnr, emnekode og versjonskode eller en skrivefeil i f.eks. en studieprogramkode. Ofte kan det være at koden bare ikke er opprettet - dette kan f.eks. skje dersom det ikke er opprettet eksamen eller undervisningsenhet for det semesteret du registrerer på.

Kontroller alle felter på nytt. Sjekk om eksamen/undervisningsenhet for aktuelt semester er registrert.

Andre spørsmål

Finnes det en testbase hvor jeg kan prøve ut ting jeg lurer på i FS?

Ja, alle brukere skal på http://adm.uib.no ha et ikon som heter "Testbase - FS. Her kan du logge på med ditt vanlige brukernavn og passord og teste helt fritt.

Jeg skal legge inn en sensor, men finner ikke personen i FS. Hva gjør jeg?

Alle fagpersoner som finnes i UiBs personalsystem blir automatisk opprettet i FS. Dersom du likevel ikke finner personen i FS kan det være at personen ennå ikke er registrert i personalsystemet.

Du kan da opprette personen selv i FS. Informasjon om hvordan det gjøres finnes i kursmateriellet til eksamenskurset.

Hvordan blir jeg bruker av FS?

Informasjon om dette finner du på hovedsiden for FS.

Obligatorisk aktivitet: Jeg finner ikke studenten slik at jeg kan krysse av for godkjent. Hva gjør jeg?

Bildet Eksamen / Godkjent undervisningsaktitet viser fram kun studenter som er eksamensmeldt til den angitt eksamen. For å registrere godkjenning på en student som ikke er eksamensmeldt til den aktulle eksamen må et annet bilde benyttes. Les mer om dette i kursmateriellet til eksamenskurset.