Oppgradering til SDB2.0, Klient 3.6.0 og WRB 1.3

Versjonen frå 15. mai 2008 kl. 14:04 av Edmva (Diskusjon)

SDB2.0 installert i SDBTEST og 3.6.0 klient installert på Hervor.

A. Sette opp WRB 1.3 mot 3.6.0 på Hervor for TEST. B. Installere LDAP autentisering mot TEST

C. Klargjøre Ivalde for 2009:

  -installere programvare og konfigurere oppsett for Syllabus 3.6.0 og WRB 1.3
  -kopiere oppsett fra hervor: scheduled tasks, templates, com-objekter, addons, culture-files, notifier, mailoppsett mm.
  

D. Opprette SDB2009 databasen i Oracle 10G miljøet. Installere SDB 2.0 og sette opp sdbtcp og sqlnet for denne.

E. Lage Programpakke for Syllabus 3.6.0 klienten. F. Kopiere programpakke for 3.6.0 til brukere.

G. Sjekk uttrekk fra Syllabus TEST til MiSide

 • PROD-oppgradering: SDB2008:
 • Start Tirsdag kl. 10.00
 • 1. Stenge importen (syllabus pull) til MiSide.
 • 2. Lag eksport SPF fil (Courseplanner) og UPF (sdbadmin)fil på Volund.
 • 3. Steng SDB2008 databasen og WRB 1.2.12 Standard og Med.
 • 4a. Flytte webconfig (og evt. userconfig) fra volund til hervor. (userconfig hvis LDAP ikke er på plass)
 • 4b. Flytt eksportfiler fra Volund til Hervor.
 • 5. Opprette ny SDB2008 database i Oracle 10G miljøet. Installere SDB 2.0 og sette opp sdbtcp og sqlnet for denne.
 (pkt 1-5 tart to timer)

Tirsdag kl. 12.00 -6. Last inn SPF-fil fra hervor inn i ny SDB2008. (tar ca. 1 time)

  *definer database i CP - tomt image
  *innlast av SPF-fil må skje med coordinator bruker (husk nytt passord i ADMIN) 

-7. Oppsett av WRB: Se Kokebok for WRB-oppsett. -8. Endre utplukk og Web-linker til å peke mot hervor (fra volund) -9. Teste Connections + Applikasjon. -0. Åpne Applikasjon. -11. Syllabus klienter må laste inn nytt image fra ny base. -12. Åpne for importjobb.


  • Parallelt kjører opprettelse av WRB-image for SDB2009
===============================================