Sjå kjelda til Overføring av STAFF fra FS til Syllabus+

Du har ikkje løyve til å endre denne sida av di:

Handlinga du ba om kan berre utførast av brukarar i gruppa Administratorar.


Du kan sjå og kopiere kjeldekoden til denne sida.

Attende til Overføring av STAFF fra FS til Syllabus+.