Skilnad mellom versjonar av «Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren»

Frå SAwiki
Line 57: Line 57:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internfrist DBH-data</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internfrist DBH-data</td>
     <td style="border-color:black">Onsdag i uke 6</td>
+
     <td style="border-color:black">Torsdag i uke 5</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 3. og siste filsett</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Utsending av 3. og siste filsett</td>
     <td style="border-color:black">Tidlig i uke 7</td>
+
     <td style="border-color:black">Tidlig i uke 6</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internt formøte hos SA</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internt formøte hos SA</td>
     <td style="border-color:black">Onsdag i uke 7</td>
+
     <td style="border-color:black">Onsdag i uke 6</td>
 
   </tr>   
 
   </tr>   
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Rapporteringsmøte</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Rapporteringsmøte</td>
     <td style="border-color:black">Torsdag i uke 7</td>
+
     <td style="border-color:black">Fredag i uke 6</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Ekstern frist for data til DBH</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Ekstern frist for data til DBH</td>
     <td style="border-color:black">Fredag i uke 7</td>
+
     <td style="border-color:black">Mandag i uke 7</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Line 81: Line 81:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internfrist for levering av data om høyere grader til NIFU</td>
 
     <td width="70%" style="border-color:black">Internfrist for levering av data om høyere grader til NIFU</td>
     <td style="border-color:black">Onsdag i uke 9</td>
+
     <td style="border-color:black">Fredag i uke 8</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Line 88: Line 88:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>
 
  
 
==Mars==
 
==Mars==

Versjonen frå 9. desember 2015 kl. 10:18

Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren

Rapporteringsfrister for NIFU og DBH:

  • NIFU: 25. januar (avlagte doktorgrader)
  • DBH: 15. februar
  • NIFU: 1. mars (avlagte høyere grader)
  • DBH: 15. mars


November

Internt planleggingsmøte ved SA November


Desember

Utsending av brev til avdelingene Desember
Kalle inn til dialogmøter med fakultetene Desember

Januar

Utsending av første filsett Uke 2
Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU Onsdag i uke 3
Eksternfrist avlagte doktorgrader til NIFU Mandag i uke 4
Utsending av 2. filsett Uke 4
Dialogmøter Uke 4 og 5

Februar

Internfrist DBH-data Torsdag i uke 5
Utsending av 3. og siste filsett Tidlig i uke 6
Internt formøte hos SA Onsdag i uke 6
Rapporteringsmøte Fredag i uke 6
Ekstern frist for data til DBH Mandag i uke 7
Utsendelse av 1. filsett (marsrapporteringen) Tidlig i uke 8
Internfrist for levering av data om høyere grader til NIFU Fredag i uke 8
Eksternfrist for levering av data om høyere grader til NIFU Fredag i uke 9

Mars

Dialogmøter Tidlig i uke 10
Internfrist DBH (mars-rapporteringen) Onsdag i uke 10
Utsending av endelig filsett Senest mandag i uke 11
Internt formøte hos SA Tirsdag i uke 11
Rapporteringsmøte Torsdag i uke 11
Eksternfrist for rapportering av data til DBH Fredag i uke 11