Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren

Versjonen frå 28. november 2014 kl. 11:48 av Simkr (Diskusjon | bidrag)

Plan for arbeidet med rapportering til NIFU og DBH om våren

Rapporteringsfrister for NIFU og DBH:

  • NIFU: 25. januar (avlagte doktorgrader)
  • DBH: 15. februar
  • NIFU: 1. mars (avlagte høyere grader)
  • DBH: 15. mars


November

Internt planleggingsmøte ved SA November


Desember

Utsending av brev til avdelingene Desember
Kalle inn til dialogmøter med fakultetene Januar


Januar

Utsending av første filsett Uke 3
Internfrist avlagte doktorgrader til NIFU Tirsdag i uke 4
Eksternfrist avlagte doktorgrader til NIFU Fredag i uke 4
Utsending av 2. filsett Tidlig i uke 5
Dialogmøter Uke 5


Februar

Internfrist DBH-data Onsdag i uke 6
Utsending av 3. og siste filsett Tidlig i uke 7
Internt formøte hos SA Onsdag i uke 7
Rapporteringsmøte Torsdag i uke 7
Ekstern frist for data til DBH Fredag i uke 7
Utsendelse av 1. filsett (marsrapporteringen) Tidlig i uke 8
Internfrist for levering av data om høyere grader til NIFU Onsdag i uke 9
Eksternfrist for levering av data om høyere grader til NIFU Fredag i uke 9


Mars

Dialogmøter Tidlig i uke 10
Internfrist DBH (mars-rapporteringen) Onsdag i uke 10
Utsending av endelig filsett Senest mandag i uke 11
Internt formøte hos SA Tirsdag i uke 11
Rapporteringsmøte Torsdag i uke 11
Eksternfrist for rapportering av data til DBH Fredag i uke 11