Presentasjon av forbedret funksjonalitet i versjon 2.3:

Versjonen frå 20. november 2007 kl. 15:12 av Stud4577 (Diskusjon)
Kursbeskrivelse
En presentasjon av forbedringer og ny funksjonalitet som lanseres 27. desember 2007 i Mi side.Forbedringene og ny funksjonalitet består blant annet av kalendervisning- og eksport. Statistikk, forbedringer gjort i administrasjonssiden, e-post, meldinger, blogg, innlevering, survey og brukerdokumentasjon (hjelp til å bruke Mi side).Det er ikke lagt opp til at deltakerne bruker PC.
Kursmateriell
Brukerdokumentasjonen under ”Hjelp” i Mi Side: http://www.uib.no/ua/dotlrn/guide.htm
Målgruppe
Administrativt ansatte og vitenspkaplige som bruker Mi side.
Anbefalte forkunnskaper
Kurset er åpent for alle, men det er en fordel at deltakerne har tatt i bruk Mi side, eller har tatt Grunnkurset.
Kursansvarlig
Kathrine Slettevold

Se kursoversikten for kurdatoer og informasjon om påmelding.