Rettar for brukargrupper

Frå SAwiki

Detter ei liste som viser brukargruppene som er definerte på wikien, og kva rettar dei har. Det kan finnast meir informasjon om dei ulike rettane.

 • Innvilga rettar
 • Tilbaketrukne rettar
GruppeTilgangar
(alle)
 • Endra eiga overvakingsliste. Merk at somme handlingane framleis vil leggja til sider utan denne retten. (editmywatchlist)
 • Logg inn automatisk med en ekstern brukerkonto (autocreateaccount)
 • Opprette nye brukarkontoar (createaccount)
 • Redigere sine egne innstillinger (editmyoptions)
 • Redigere sine egne private data (f.eks. epostadresse og virkelig navn) (editmyprivateinfo)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Sjå eiga overvakingsliste (viewmywatchlist)
 • Sjå sider (read)
 • Vis «Endre»-fanen for sider som kan redigeres via skjema (viewedittab)
 • Vise sine egne private data (f.eks. epostadresse og virkelig navn) (viewmyprivateinfo)
Automatisk godkjende brukarar
 • Endre halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Redigere beskyttede sider som er «Berre tillat autostadfeste brukarar» (editsemiprotected)
Robotar
(liste over medlemmer)
 • Bli handsama som ein automatisk prosess. (bot)
 • Bruke API med høgare grenser (apihighlimits)
 • Endre halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Få sine eigne endringar automatisk merkte som godkjende (autopatrol)
 • Mindre endringar på diskujsonssida gjev ikkje beskjed om at du har nye meldingar. (nominornewtalk)
 • Redigere beskyttede sider som er «Berre tillat autostadfeste brukarar» (editsemiprotected)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Treng ikkje lage omdirigering frå det gamle namnet når sida vert flytta (suppressredirect)
Byråkratar
(liste over medlemmer)
 • Endre alle brukarrettar (userrights)
 • Vert ikkje påverka av snøggleiksgrenser (noratelimit)
Grensesnittadministratorar
(liste over medlemmer)
 • Endre andre brukarar sine CSS-filer (editusercss)
 • Endre andre brukarar sine JS-filer (edituserjs)
 • Endre andre brukarar sine JSON-filer (edituserjson)
 • Redigere CSS for hele nettstedet (editsitecss)
 • Redigere JSON for hele nettstedet (editsitejson)
 • Redigere JavaScript for hele nettstedet (editsitejs)
 • Redigere brukargrensesnittet (editinterface)
Historikkfjernarar
(liste over medlemmer)
 • Blokkere eit brukarnamn og skjule det frå ålmenta. (hideuser)
 • Se revisjoner som er skjult for alle brukere (viewsuppressed)
 • Sjå private loggar (suppressionlog)
 • Sjå, skjul og vis fram att siderevisjonar frå einkvar brukar (suppressrevision)
 • Sletta og attoppretta visse loggoppføringar (deletelogentry)
 • Slette og gjenopprette enkeltendringar av sider (deleterevision)
Administratorar
(liste over medlemmer)
 • Attopprett sider (undelete)
 • Avblokkera seg sjølve (unblockself)
 • Blokkere andre brukarar frå å redigere (block)
 • Blokkere brukarar frå å sende e-post (blockemail)
 • Bruke API med høgare grenser (apihighlimits)
 • Endra sider i «Widget»-namnerommet (editwidgets)
 • Endra vernenivå og verna sider (protect)
 • Endre andre brukarar sine JSON-filer (edituserjson)
 • Endre halvlåste sider (autoconfirmed)
 • Endre sider (edit)
 • Endre verna sider (editprotected)
 • Erstatt sideinnholdet gjennom å bruke regulæruttrykk (masseditregex)
 • Flette sidehistorikkar (mergehistory)
 • Flytta filer (movefile)
 • Flytta kategorisider (move-categorypages)
 • Flytte hovudbrukarsider (move-rootuserpages)
 • Flytte sider (move)
 • Flytte sider med undersider (move-subpages)
 • Få sine eigne endringar automatisk merkte som godkjende (autopatrol)
 • Importere sider frå andre wikiar (import)
 • Importere sider via opplasting (importupload)
 • Kan gjere endringar frå blokkerte IP-adresser (ipblock-exempt)
 • Laste opp filer (upload)
 • Markere endringar som godkjende (patrol)
 • Markere tilbakerullingar som robotendringar (markbotedits)
 • Opprette diskusjonssider (createtalk)
 • Opprette nye brukarkontoar (createaccount)
 • Opprette og (de)aktivere tagger (managechangetags)
 • Opprette sider (som ikkje er diskusjonssider) (createpage)
 • Rediger begrensede skjemafelt (editrestrictedfields)
 • Redigere JSON for hele nettstedet (editsitejson)
 • Redigere beskyttede sider som er «Berre tillat autostadfeste brukarar» (editsemiprotected)
 • Redigere brukargrensesnittet (editinterface)
 • Sjå lista over sider som ikkje er overvaka (unwatchedpages)
 • Sjå sletta sidehistorikk utan tilhøyrande sidetekst (deletedhistory)
 • Sjå sletta tekst og endringar i høve til sletta versjonar (deletedtext)
 • Skrive over delte filer lokalt (reupload-shared)
 • Skrive over ei eksisterande fil (reupload)
 • Slette tagger fra databasen (deletechangetags)
 • Slette sider (delete)
 • Slette sider med lange historikkar (bigdelete)
 • Snøgt rulla attende endringane til den siste brukaren som endra ei viss side (rollback)
 • Søk i sletta sider (browsearchive)
 • Treng ikkje lage omdirigering frå det gamle namnet når sida vert flytta (suppressredirect)
 • Vert ikkje påverka av snøggleiksgrenser (noratelimit)
 • interwiki (interwiki)
Brukarar
(liste over medlemmer)
 • Endra eigne CSS-filer (editmyusercss)
 • Endra eigne JSON-filer (editmyuserjson)
 • Endra eigne JavaScript-filer (editmyuserjs)
 • Endra innhaldsmodellen til ei side (editcontentmodel)
 • Flytta filer (movefile)
 • Flytta kategorisider (move-categorypages)
 • Flytte hovudbrukarsider (move-rootuserpages)
 • Flytte sider (move)
 • Flytte sider med undersider (move-subpages)
 • Laste opp filer (upload)
 • Legge til tagger sammen med ens endringer (applychangetags)
 • Legge til og fjerne vilkårlige tagger på individuelle revisjoner og loggoppføringer (changetags)
 • Merke endringar som småplukk (minoredit)
 • Opprette diskusjonssider (createtalk)
 • Opprette nye «klasser» av sider (createclass)
 • Opprette sider (som ikkje er diskusjonssider) (createpage)
 • Redigere flere sider med regneark (multipageedit)
 • Redigere sine egne JavaScript-filer som er omdirigeringer (editmyuserjsredirect)
 • Redigere via API (writeapi)
 • Reinse mellomlageret for sider (purge)
 • Senda e-post til andre brukarar (sendemail)
 • Sjå sider (read)
 • Skrive over delte filer lokalt (reupload-shared)
 • Skrive over ei eksisterande fil (reupload)
Bidragsytere for skjermelement
(liste over medlemmer)
 • Endra sider i «Widget»-namnerommet (editwidgets)

Navneromsbegrensinger

NavneromRettighet(er) som tillater at brukeren redigerer
MediaWiki
 • Redigere brukargrensesnittet (editinterface)
Widget
 • Endra sider i «Widget»-namnerommet (editwidgets)