Superbrukere i Felles studentsystem (FS)

Versjonen frå 8. april 2011 kl. 10:01 av Simkr (Diskusjon | bidrag)

Superbrukere i Felles studentsystem (FS)

Våren 2008 revitaliserte Utdanningsavdelignen ordningen med superbrukerer knyttet til FS ved at fakultetene ble bedt om å utpeke superbruker.

Følgende ble oppnevnt som superbrukere:

Det humanistiske fakultet

Maj Brit Iden, Tlf: 8 93 68

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kristine Engan-Skei, Tlf: 8 30 31

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Marit Bergheim, Tlf: 8 65 70

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ave Sazko, Tlf: 8 90 10

Det juridiske fakultet

Nina Østensen, Tlf: 8 97 56

Det psykologiske fakultet

Gunn Tone Ask, Tlf: 8 27 06

Utdanningsavdelingen, Seksjon for studieadministrasjon

Opptak: ingen oppnevnt

Utdanningsavdelingen, Seksjon for studieadministrasjon

Eksamen: Elin Angerman, Tlf: 8 21 38

Utdanningsavdelingen, Seksjon for studieadministrasjon

Utveksling: ingen oppnevnt

Utdanningsavdelingen, Seksjon for studieadministrasjon

Semesterregistrering/Studentweb: ingen oppnevnt