Skilnad mellom versjonar av «Superbrukere i Felles studentsystem (FS)»

(Superbrukere i Felles studentsystem (FS))
(Superbrukere i Felles studentsystem (FS))
Line 16: Line 16:
  
 
;Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 
;Det samfunnsvitenskapelige fakultet
<!--[mailto:ave.sazko@svfa.uib.no Ave Sazko], Tlf: 8 89 80-->
+
[mailto:ave.sazko@svfa.uib.no Ave Sazko], Tlf: 8 89 80
[mailto:Hanne.Gravermoen@sos.uib.no Hanne Widnes Gravermoen], Tlf: 8 89 80
+
<!--[mailto:Hanne.Gravermoen@sos.uib.no Hanne Widnes Gravermoen], Tlf: 8 89 80-->
  
 
;Det juridiske fakultet
 
;Det juridiske fakultet

Versjonen frå 26. februar 2016 kl. 14:31

Superbrukere i Felles studentsystem (FS)

Våren 2008 revitaliserte Studieadministrativ avdeling ordningen med superbrukerer knyttet til FS ved at fakultetene ble bedt om å utpeke superbruker.

Følgende er oppnevnt som superbrukere:

Det humanistiske fakultet

Elisabeth Hagen Hjellbrekke, Tlf: 8 93 84

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Birthe Gjerdevik, Tlf: 8 20 67

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Marit Bergheim, Tlf: 8 65 70

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ave Sazko, Tlf: 8 89 80

Det juridiske fakultet

Kjersti Bakke Sørensen, Tlf: 8 95 05

Det psykologiske fakultet

Hege Sygna, Tlf: 8 62 82

Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieadministrasjon

Opptak: ingen oppnevnt

Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieadministrasjon

Eksamen: Siv Hovland Erstad, Tlf: 8 92 40

Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieadministrasjon

Utveksling: Ingen oppnevnt