Skilnad mellom versjonar av «Superbrukere i Felles studentsystem (FS)»

(Superbrukere i Felles studentsystem (FS))
(Superbrukere i Felles studentsystem (FS))
Line 14: Line 14:
  
 
;Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 
;Det samfunnsvitenskapelige fakultet
[mailto:ave.sazko@svfa.uib.no Ave Sazko], Tlf: 8 89 80
+
[mailto:Ulrikke.Schill@uib.no Ulrikke Schill], Tlf: 8 92 26
 +
<!--[mailto:ave.sazko@svfa.uib.no Ave Sazko], Tlf: 8 89 80-->
 
<!--[mailto:Hanne.Gravermoen@sos.uib.no Hanne Widnes Gravermoen], Tlf: 8 89 80-->
 
<!--[mailto:Hanne.Gravermoen@sos.uib.no Hanne Widnes Gravermoen], Tlf: 8 89 80-->
  

Versjonen frå 20. april 2017 kl. 09:14

Superbrukere i Felles studentsystem (FS)

Fakultetene utpeker selv superbrukere:

Det humanistiske fakultet

Elisabeth Hagen Hjellbrekke, Tlf: 8 93 84

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Stine Beate Balevik, Tlf: 8 20 67

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Marit Bergheim, Tlf: 8 65 70

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ulrikke Schill, Tlf: 8 92 26

Det juridiske fakultet

Kjersti Bakke Sørensen, Tlf: 8 95 05

Det psykologiske fakultet

Hege Sygna, Tlf: 8 62 82

Fakultet for kunst, musikk og design

Ingjald Selland, Tlf: 8 73 08

Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieadministrasjon

Opptak: ingen oppnevnt

Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieadministrasjon

Eksamen: ingen oppnevnt

Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studieadministrasjon

Utveksling: Ingen oppnevnt