Testing av Studentweb

Omdirigeringsside

Testing av studentweb ved nye versjoner

Hva som bør testes er avhengig av hva som er nytt eller rettet i den nye versjonen. Vi bør i alle fall teste rettinger som er gjort på bakgrunn av våre egne innmeldte feil. Dette gjelder også når det kommer ny funksjonalitet som vil bli benyttet av mange studenter. Vi bør også alltid teste de mest grunnleggende funksjonene:

  • Innlogging
  • Semesterregistreringssekvensen
  • Valg av emne i utdanningsplan
  • Oppmelding til emne via Aktive emner
  • Trekk fra eksamen
  • Endring av adresse/mobil/epost under Min Profil
  • Se resultater
  • Bestilling av karakterutskrift
  • Bestilling av semesterkvittering