UAWiki:Retningsliner

  • Studenter kan ikke booke rom til kollokvier på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, men kan bruke seminarrommene fritt dersom de er ledige.*