Forside

SVWIKI - wiki for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

På denne wikien finner du rutiner og kvalitetssikringstiltak for studiefeltet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Siden er under arbeid.


Saksbehandling

 • Godkjenning av utdanning
 • Klage og begrunnelse
 • Opptak
 • Sensoroppnevning
 • Studieplanendring
 • Tilrettelegging
 • Utvidet tid på oblig og innleveringseksamen

Studieadministrasjon

 • Emneevaluering og kvalitetssikring
 • Informasjon til studentene
 • Justeringssamtale
 • Programsensor
 • Timeplan
 • Utdanningsmelding
 • Utdanningsplan
 • Utveksling
 • Veiledning
 • Internasjonalisering

Fora, møter og organisasjon

 • Eksamensmøter og eksamensnettverk
 • Hvem-gjør-hva
 • Seksjonsmøter
 • Studieadministrativt lederforum (STALF)
 • Studiemøter
 • Utdanningsforum

Nyttige lenker

 • SAWIKI
 • ARKIWIKI