Actions

Berlindagene devops

From Teste wikien

Navn på kurs eller konferanse Berlingdagene devops
By eller sted Berlin
url http://linktilnettsted
Dato 2016/10/19
Hvem deltar, har deltatt Ola dunk

Kurset er for de interesserte