Actions

Helge-test

From Teste wikien

[[Fil:1.png|miniaty\n] [[Fil:2.png|miniaty\n] [[Fil:3.png|miniaty\n] [[Fil:4.png|miniaty\n] [[Fil:5.png|miniaty\n]Template:BRA Template:Under utvikling

Begrepet "videokonferanse" dekker ulike former for sanntids kommunikasjon med lyd og bilde. Noen ganger brukes andre begreper som "telepresence" eller "unified communication" med omtrent samme betydning.

Hvilke tjenester og verktøy du bør bruke, er avhengig av hvilke krav du har til kommunikasjonen. Her beskriver vi noen alternative bruksområder med alternative forslag. Ta gjerne kontakt med IT-avdelingen for mer informasjon og veiledning!

80 px Kommunikasjon mellom to møterom med lyd og bilde: Det finnes noen videokonferanserom på universitetsområdet som kan bestilles og brukes av alle ansatte. Enkelte institutter og fakulteter har også egne rom med slikt utstyr.
80 px Kommunikasjon fra din egen PC med lyd og bilde: Det finnes ulike programmer som kan brukes. Vi anbefaler [[Vidy\n] eller [[Skype for Busines\n]. Litt avhengig av hvem du skal kommunisere med. [[Vidy\n] finnes for både Windows, Mac og Linux, og er egnet til å kommunisere med eksterne fordi det kan brukes også av brukere som ikke har programmet fra før. [[Skype for Busines\n] krever at du og den du skal kommunisere med har programmet installert og finnes for Windows og Mac. (Mange er vant til å bruke [[Skyp\n] til denne typen kommunikasjon, det anbefaler vi ikke i jobb-sammenheng. Les mer om Skype.)
80 px Skal du holde møte med en eller flere eksterne parter og er usikker på hvilket system du bør velge? Les mer på siden [[Alternative løsninger for videokonferans\n].
80 px [[Fjernundervisnin\n] med overføring av lyd og bilde stiller noen egne krav.
80 px Kanskje er den beste løsningen for deg [[telefonkonferans\n]. Den kan være med flere deltakere, både interne og eksterne. Du får bedre lyd og enklere betjening, men uten overføring av bilde.
80 px Hvis du vil overføre lyd og bilde, men ikke er avhengig av toveis kommunikasjon, kan det være aktuelt med strømming eller opptak av forelesningen, konferansen eller annet arrangement. Her finnes det [http://www.uib.no/diguib/96582/diguib-tjenester-og-verkt%c3%b8y ulike tjenester som leveres i DigUiB-programme\n.


Template:Trenger oversettelse

[[Kategori:Videokonferans\n] Kategori:BRA [[Kategori:Telefon\n] Kategori:Elektronisk sanntidskommunikasjon Kategori:Test