Actions

Moodle side på dok wiki

From Teste wikien

Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en Tilbakemelding på denne siden?


BLIR SLETTET! Denne artikkelen er markert som klar for å bli slettet. Innholdet har feil og er ikke lenger aktuelt. Om du likevel ønsker å videreføre artikkelen, fjern {{Slettes}} fra artikkelen og oppdater innholdet.

Moodle er et læreverktøy som er i bruk ved UiB.

En definisjon av hva Moodle er:

En digital læringsplattform er et helhetlig dataverktøy for å ivareta og håndtere en rekke administrative, organisatoriske og pedagogiske funksjoner på en skole.  På amerikansk kalles dette Learning Management System (LMS) eller Learning Content Management System (LCMS). Den engelske betegnelsen er Virtual Learning Environment (VLE). Content Management System (CMS) brukes også.

Book

UiB spesifikk Moodle informasjon

Teksten under er hentet fra IT avdelingens interne ITwiki. System spesifikke detaljer er derfor tatt ut.

IT avdelingen er involvert i drift av noen Moodle instanser.

Informasjon

Epost liste

Det er opprettet en UiB epost liste med navn:

moodleforum@uib.no

Medlemmene er i hovedsak de som er eiere av de ulike Moodle instansene, samt noen personer fra IT avdelingen. Listen kan brukes til å informere om drift, endringer, og faglige punkter i forhold til Moodle ved UiB. Listen administrere via:

Moodle ved UiB

Ny Redhat6 server med PHP 5.3.3 er etablert (7. mars 2012). Moodle-installasjonene flyttes fra gammel Redhat5 til ny server. På ny server er det lagt opp èn (1) kodebase, slik at alle Moodle-instansene benytter samme PHP kode. Hver av Moodle instansene har hver sin Mysql database.

Siden Moodle instansene blir oppgradert i et ulikt tempo, har det blitt nødvendig å etablere flere versjoner av Moodle. I dag har vi følgende versjoner, hvor hver installasjon er en multisite Moodle installasjon.

  • 2.2 (1 instans)
  • 2.2 for Sømløs overgang Miside->Moodle (1 instans)
  • 2.4.1 (denne versjonen har bugs) (0 instanser)
  • 2.5.2 (1 instans)
  • 2.6.3+ (5)

Moodle i Norge

Liste over Moode installasjonene

Se også:

Url Versjon Server Eier Kommentar
http://maravillas.m.uib.no 2.6.3 RHEL6 Spansk
http://watson.uib.no 3.0 RHEL7 Psykologisk Oppgradert desember 2015
http://noma.m.uib.no 2.6.3 RHEL6 Spansk
http://evu.m.uib.no 2.6.3 RHEL6 Etter og videreutdanning
http://verybasic.m.uib.no 2.4.1 RHEL6
http://exphil.m.uib.no 2.4.1 RHEL6
http://phdregler.m.uib.no 2.4.1 RHEL6
http://medisin.m.uib.no 2.6.3 RHEL6 Medisinsk Odontologisk fakultet
http://melon.m.uib.no 2.6.3 RHEL6 Infomedia
http://supervision.m.uib.no 2.6.3 RHEL6 Klinisk Institutt 2
http://diguib.m.uib.no ukjent RHEL6
http://moodle.uib.no/ 2.2 RHEL6 ITA Moodle instans tilrettelagt med sømløs overgang fra Miside. Se RTS: https://rts.uib.no/versions/210
http://rbupvest.m.uib.no/ 2.5.2 RHEL6 uni Helse, RKBU Vest Moodle instans for RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. Se: https://bs.uib.no/?module=issues&action=view&tid=235262

Tekniske detaljer

Moodle er skrevet i PHP og kan benytte både Mysql og Postgresql som backend databaser.

Cron

Det er rutinemessige oppgaver som må kjøres i en Moodle instans. Eksempel på et innslag i /etc/crontab:

*/30 * * * * root su -c "wget -q -O /dev/null http://servername.uib.no/moodlename/admin/cron.php" apache

Oppgradere Moodle instans

Se moodle drift

Tips

Lenker og referanser


Moodle drift og vedlikehold

Installasjon med Git

Database relatert