Actions

Wiki-intro

From Teste wikien

Template:ADM

Innføring i IT-hjelp er et internt kurs i bruk og vedlikehold av IT-hjelp som alle på IT-avdelingen skal gjennom. [[Media:IT-hjelp-intro.pdf|Innføringshefte\n] deles ut på kurset, og kan lastes ned.


Hvordan skrive på vev

 • Nyttig
 • Hvem, hva, hvorfor
 • Skriv enkelt
 • Det viktigste først
 • Vær strukturert
 • Mye skrivefeil er lite tillitvekkende
 • Lenker: gjerne inni teksten, bruk informativ lenketekst
 • Se også siden [Hvordan skrive på vev


Sidestruktur

Overskrifter

 • sidetittel = overskrift nivå 1

== overskrift nivå 2 ==

=== overskrift nivå 3 ===

 • automatisk innholdsoversikt (TOC) ved 4+ overskrifter, men kan overstyres med


__NOTOC__


Faste elementer

 • kort intro (hva handler siden om)
 • hoveddel
 • eventuelt (overordnede) lenker nederst
 • [[Spesial:Kategorier|kategorie\n]


Kategorisering

 • Organisering av innhold i hierarki, lignende som mapper i filbehandling
 • Kan tilhøre flere kategorier
 • Merk slik: *

[[Kategori:Ephort\n]

Editoren WikEd

Må velges for hver wiki i personlige Innstillinger (lenke øverst), skillearket Tilleggsfunksjoner.

 • spesielt nyttige knapper:
  • [W] - gjør om innlimt innhold til wikikode
  • [\n - gjør om innlimt innhold til tekst
  • lenke, liste, overskrift, bilde, osv.


Grunnlegende tekstformatering

Husk forhåndsvisning!

Linjeskift og nytt avsnitt lages med

åpen linje

Innrykk lages med

kolon (:) først på linjen.

Mellomrom først på linjen lager en boks med "prefromatert tekst".

Feit tekst eller kursiv (for å skille ut tekst) lages med henholdsvis tre eller to ' før og etter aktuell tekst (se knapper i editoren).


Lenker

 • til siden du er på: sjekk "Lenker hit" i margen til venstre
 • intern lenke:

[[sidenavn]] eller

[[sidenavn|valgfri annen lenketeks\n]

 • intern lenke til [[sidenavn som ikke finne\n] får [[rød lenketeks\n], og kan opprettes om man klikker på den (og man har rettigheter til det)
 • ekstern lenke:

http://it.uib.no som gir: http://it.uib.no

eller

[http://it.uib.no annen teks\n

som gir

[http://it.uib.no annen teks\n
 • e-post:

[mailto:Lillemor.Lillejord@lil.uib.no send e-post til Lillemo\n

som gir:

[mailto:Lillemor.Lillejord@lil.uib.no send e-post til Lillemo\n


Automatisk videresendeing fra sidenavn til annen side

Søkeord som bør lede til en annen side kan dirigeres direkte dit:

 1. Skriv inn aktuelt søkeord eller ordkombinasjon i søkefeltet og trykk enter.
 2. Opprett siden.
 3. Skriv inn navnet på siden man skal havne på.
  1. Merk sidenavnet og trykk på knappen merket


#R (med editoren WikEd) eller:

  1. Skriv inn følgende tekst:


#REDIRECT [[tittel på siden som skal vises i stede\n]

 1. Lagre den nye siden, og test ved å søke etter navnet på den nyopprettede siden.

Merk: Ved flytting av sider (navneendring) lages det automatisk redirigering fra gammelt sidenavn. Slike redirigeringer bør slettes om de ikke er hensiktsmessige.


Lister

Lister kan gjøre innholdet mer oversiktlig.

Punktliste lager du med:

 • stjerne (


* ) først på linjen eller

  • dobbelt stjerne (


** ) først på linjen, osv.

Nummerert liste lager du med:

 1. dobbelkryss (


# ) først på linjen

  1. eventuelt med flere (


# ) for underpunkt

  1. osv.

Punkt- og nummerlister kan også

  • kombineres
  • eventuelt varieres med CSS


Bilder og filer


[[image:filnavn.jpg|billedteks\n]

 • lenke til fil:

[[media:filnavn.pdf|lenketeks\n]


Finn sider som bør lages / oppdateres

 • Søk etter ord du tror lesere vil søke etter. Sjekk om aktuell informasjon finnes på enn annen side. Da trengs kanskje en (redirigering (se over))?
 • Spesialsider:
  • [[Spesial:Ønskede_sider|Ønskede side\n] (sider som er lenket til, men ikke er opprettet ennå)
  • [[Spesial:Ønskede_kategorier|Ønskede kategorie\n]
  • [[Spesial:Korte sider|Korte side\n]
  • Eldste sider (lengst tid sidan sist endring)


Overvåking

 • Om flere har redaktørtilgang: følge med på nye sider og siste endringer?
 • enkeltsider: endringer
 • kategorier: sider fjernes eller legges til
 • [[Spesial:Overvåkningsliste|overvåkningslist\n]
 • e-post: sjekk [[Spesial:Innstillinger|personlige innstillinge\n]
 • Nyttige lenker
 • [[Spesial:Spesialsider|spesialside\n]

Mer avansert

Maler

 • kan brukes til blant annet å kategorisere og vise spesiell tekst på sider. Alle maler finner du om du på spesialsiden [[Spesial:Prefiksindeks|Alle sider med forstavin\n] velger navnerommet Mal
 • noen maler kan brukes til merking av sider som bør gjøres noe med

Vise innhold fra andre steder

Boksene på hovedsiden til IT-avdelingen viser noen få lenker fra respektive undersider. Sidene dette hentes fra er låst, og skal ikke endres uten videre.


Hjelp

[[Category:Opplærin\n]