Actions

Faglige kurs og konferanser

From Teste wikien

Oversikt over konferanser, kurs, seminarer o.l. som kan være av interesse for ansatte på ITA.

Bidra gjerne! Hjelp til å holde siden ryddig og informativ!

Denne artikkelen er "whitelisted", som betyr at den er lesbar for hele verden, ingen krav til innlogging. (Det må gjøres for at en skal hente listen med en rss-leser.)

Siden kan også leses i en rss leser ved å abonnere på følgende url'er:

Denne artikkelen kan også inkluderes i andre artikler vha

{{:Faglige konferanser og kurs}}


<startFeed />

#hack4no 5.-6. juni 2015

Bli med på årets store hackathon med åpne data - to dager med digitale eksperimenter, konkurranse, inspirasjon og workshoper.

UNINETT - eCampus fagsamling digitalt læringsmiljø, 2. juni 2015, Tromsø

eCampus programmet retter i 2015 blikket mot "det digitale læringsmiljø" som helhet. Med digitalt læringsmiljø mener vi alle digitale verktøy og systemer som studenter, forelesere og administratorer forholder seg til i sin arbeidshverdag.

<endFeed />


Se også Gisles oversikt over relevante konferanser [https://www.evernote.com/shard/s54/sh/46b6091c-ea6e-49db-904f-d152445916d6/65162de46d0c4315ddbf562669efab2e he\n.