Actions

Test

From Teste wikien

Revision as of 13:43, 8 March 2017 by Testwiki (talk | contribs) (Teksterstatting – «Kategori:Test» til «\n»)
Test
prosjektnavn Test
prosjektleder testleder
beskrivelse Dette er et test prosjekt
ide En test idé
mål Målet er å oppnå noe
behov Trenger folk
ekstern finansiering 2016/07/11
    Planlegging: Lorem ipsum...
    Gjennomføring: Lorem ipsum...
fornavn
etternavn
telefon
sted
mobil


testsiden testsiden hei Hh

og så litt fritekst3....

<categorytree mode=pages>test</categorytree>

[[Kategori:tes\n] [[Kategori:Persone\n] Kategori:Eksamen Kategori:Elektronisk sanntidskommunikasjon [[Kategori:Prosjekte\n] Kategori:Sharil [[Kategori:Sider som genererer RSS-feede\n] [[Kategori:Testin\n] [[Kategori:Tjenest\n]