Actions

Test666

From Teste wikien

Revision as of 11:36, 28 March 2014 by Mihho (talk | contribs) (Oppretta sida med «en:Mac OS X: Problems connecting to shared folders/servers in Mavericks (10.9) '''Enkelte brukere kan oppleve problemer ved tilkobling til fellesområder/tjenere i Mav...»)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

en:Mac OS X: Problems connecting to shared folders/servers in Mavericks (10.9)


Enkelte brukere kan oppleve problemer ved tilkobling til fellesområder/tjenere i Mavericks (10.9). Dette kan blant annet innbefatte at man får koblet seg til fellesområdene, men at man ikke ser innholdet. Årsaken til problemene er måten maskinen kommuniserer med fellesområdene/tjenerne. Løsningen er å presisere/endre hvordan Mavericks skal kommunisere med fellesområdene/tjenerne.Trinnene under forklarer hvordan man utfører denne endringen, ved hjelp av en config-fil vi har laget:

  1. Fjern tilkoblingen til alle tjenere, fellesområder, hjemmeområder og lignende.
  2. Gå til http://tjinfo.uib.no/program
  3. Velg "Tilgjengelig lisensiert programvare" og deretter "Mac-ClientSetup".
  4. Last ned filen med navnet nsmb.conf.zip.
  5. Åpne zip-filen og kopier innholdet, det vil si nsmb.conf.
  6. Plasser nsmb.conf under ~/Library/Preferences

Start maskinen og koble til områdene på nytt, etter at trinnene over er gjennomførte.


For mer teknisk informasjon se: https://developer.apple.com/library/mac/documentation/darwin/reference/manpages/man5/nsmb.conf.5.html