Actions

Wiki

From Teste wikien

Revision as of 17:13, 20 July 2016 by Mihho (talk | contribs)
Wiki
Navn på tjenesten wiki
Her finner du tjenesten wiki.uib.no
tilgjengelig for 365
hva er nødvendig for å bruke tjenesten ingen
Normalt gjengelig 365
Hva koster tjenesten ingen
Systemeier ita
Driftsleverandør ita
fornavn
etternavn
telefon
sted
mobil

Noe om selve wiki tjenesten...