Oppstartsfasen

[Tilbake til startside BOA]

Informasjon om oppstartsfasen finnes på BOA-wiki

Rutine for oppstartsmøter for BOA-prosjekter ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet.


Prosjektoppretting i PA

Brukerveiledning for oppretting og basisbudsjettering av PA-prosjekter finnes her, og sjekkliste for kontorsjef finnes her

Etter at prosjektet er budsjettert i PA sender økonomikonsulent budsjettrapport (PA03B) til prosjektleder. Denne rapporten viser informasjon om hvordan prosjektet er budsjettert per år for hele prosjektperioden, fordelt på kostnader per underaktivitet, med sum per toppaktivitet. Her kan prosjektleder enkelt sammenligne med tildelingen i kontrakten.

Vi foreslår at det lages en forside til budsjettrapporten som sendes prosjektleder. Denne forsiden inneholder data for prosjektet, slik som prosjektnavn, prosjektnummer, prosjektperiode, totalt beløp, samarbeidsavtaler etc. Se eksempel på forside og budsjettrapport.