Forskjell mellom versjoner av «Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning»

Fra matnat
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 53: Linje 53:
  
 
== Tema Tverrfaglige studieprogram ==
 
== Tema Tverrfaglige studieprogram ==
https://wiki.uib.no/matnat/images/2/2e/141216_Oppsummerende_notat_om_tverrfaglighet_og_forslag_til_videre_arbeid.docx
+
Notat om tverrfag (Hege og Terjer) : https://wiki.uib.no/matnat/images/2/2e/141216_Oppsummerende_notat_om_tverrfaglighet_og_forslag_til_videre_arbeid.docx
 +
Tabell tverrfag: https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3a/Tverrfaglege_studieprogram.xlsx

Revisjonen fra 16. des. 2014 kl. 10:21

Gruppens medlemmer:

- Seniorkonsulent Oddfrid Førland (BIO) (gruppeleder)

- Seniorkonsulent Hege Ommedal (KI)

- Seniorkonsulent Terje Finnekås (IFT)

- Førstekonsulent Mari Garaas Løchen (II)

- Professor Kari Fladmark (MBI)

- Seniorkonsulent Kristin Kalvik (FAK)

- Studieleder Eli N. Høie (FAK)

- Student Sverre Grødem (MBI)

- Ph.d.-kandidat Camilla Hanquist Stokkevåg (IFT)


Mandat for gruppen (utdrag)

Arbeidsgruppen skal:

- Identifisere og vurdere de viktigste styrker og svakheter innen ansvarsfeltet. Prioritere hvilke arbeidsprosesser som skal ha fokus.

- Utarbeide konkrete forslag til forbedringstiltak. Forslag som vil kreve omorganisering skal begrunnes særskilt

- Fortløpende komme med forslag til tiltak som kan implementeres raskt– quickwins underveis i prosjektet.

- Foreslå konkrete tiltak for kompetanseheving og lederstøtte innen ansvarsfeltet.

- Identifisere behov for forbedringstiltak knyttet til kommunikasjon, informasjon, kvalitetssikring og formidling.

- Identifisere arbeidsprosesser som ligger i grenseflaten mellom de administrative fagfeltene, og foreslå hvordan det kan arbeides videre med disse prosessene.

I arbeidet skal gruppen ha et særskilt fokus på at det legges til rette for forsknings- og utdanningsnær støtte.

Viktige fokusområder for arbeidet i arbeidsgruppen:

- Fullført saksbehandling på ett nivå innen studie- og forskerutdanning

- Studiekvalitet, med særlig fokus på tiltak knyttet til rekruttering og frafallsforebygging

- Modernisering av undervisningsformer og formidling

- Tverrfaglige studieprogram

- Forskerutdanning


Tema Tverrfaglige studieprogram

Notat om tverrfag (Hege og Terjer) : https://wiki.uib.no/matnat/images/2/2e/141216_Oppsummerende_notat_om_tverrfaglighet_og_forslag_til_videre_arbeid.docx Tabell tverrfag: https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3a/Tverrfaglege_studieprogram.xlsx