Forskjell mellom versjoner av «MØTE 29. OKTOBER 2018»

(Ny side: kl. 1015-1200 Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon) [https://wiki.uib.no/matnat/images/2/2b/Samledokument_Stst_19sept18.pdf '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig sa…)
 
Linje 3: Linje 3:
 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  
 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  
  
[https://wiki.uib.no/matnat/images/2/2b/Samledokument_Stst_19sept18.pdf '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf)  
+
[ '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf)  
  
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/11/Protokoll_6jun2018.pdf '''PROTOKOLL fra møte 6. juni 2018''']  
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/1/11/Protokoll_6jun2018.pdf '''PROTOKOLL fra møte 19. september 2018''']  
  
  
Linje 51: Linje 51:
 
'''ORIENTERINGSSAKER'''<br />
 
'''ORIENTERINGSSAKER'''<br />
  
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/6/64/Tall_for_masteropptak_2017-2018.pdf Tall for masteropptak høsten 2017 og 2018]
+
# [ Orientering om masteropptak høsten 2018]
 
# Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
 
# Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/d/de/O-sak_revisjon_lektor_%C2%A76b.pdf Lektorutdanning - revisjon av §6 i de utfyllende regler]
+
# [MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
# Orientering om resultater fra [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/shot_2018_studentenes_helse_og_trivselsundersokelse.pdf SHoT-undersøkelsen 2018]: [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/universitetet_i_bergen.pdf Resultater for Universitetet i Bergen]. [https://www.uib.no/aktuelt/120002/har-unders%C3%B8kt-studentenes-helse-og-trivsel Nyhetssak UiB]
 
# [https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/rapport_fra_arbeidsgruppe-revidert_kvalitetssytem_for_utdanningene_0.pdf Revisjon av UiBs system for kvalitetsarbeid i utdanningene - rapport fra arbeidsgruppe]
 
# [https://wiki.uib.no/matnat/images/c/cd/H%C3%B8ring_-_lokal_opptaksforskrift.pdf Høringsbrev]: [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/39/Forslag_-_lokal_opptaksforskrift.pdf Forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
 
 
# Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering
 
# Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Revisjonen fra 3. okt. 2018 kl. 13:42

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)

PROTOKOLL fra møte 19. september 2018


SAK 18/15
Endring i de utfyllende regler for eksamen ved MN-fakultetet - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)


SAK 18/16
Felles masteroppgave med 30 studiepoeng i lektorutdanningen - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/8815)

Vedlegg


SAK 18/17
Nytt opptakskrav i Samordna Opptak og konsekvenser for andre opptak ved fakultetet - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/)


SAK 18/18
Rapporten: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen - Veien videre - Saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2018/1653)

Vedlegg


SAK 18/19
Gjennomgang av brevet om studieplanendringer - nytt og viktig - Saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2018/10668)

Vedlegg


SAK 18/20
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. [ Orientering om masteropptak høsten 2018]
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. [MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB]
  4. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering